Viên chức có được tham gia thành lập công ty

Câu hi:

Hiện nay, tôi đang là viên chức. Tôi có nhu cầu tham gia vào hoạt động kinh doanh bằng cách trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh do một người bạn tôi thành lập.Vậy theo quy định của pháp luật tôi có được trở thành thành viên góp vốn hay không. Trân trọng!

Trả lời:

          Chào bạn!

Chúng tôi xin phép được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Theo Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: ” Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam

b, Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức”.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Luật Viên chức 2010 thì viên chức được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

==>   Như vậy, bạn có thể tham gia góp vốn vào công ty hợp danh với tư cách thành viên góp vốn.

 

2 Comments to “Viên chức có được tham gia thành lập công ty”

  1. Đúng cái mk đag cần

    1. Cảm ơn bạn đã quan tâm

Trả lời Admin Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *